Nybörjare?

Funderar du på att börja med pistolskytte och vill prova på?
Eller har du skjutit tidigare i en annan klubb och vill börja igen?
Tomelilla Pistolskytteklubb välkomnar nya medlemmar
och ordnar med utbildning vid behov.

För att komma och prova på pistolskytte i samband med klubbens ordinarie träningar, skicka ett mejl via kontaktsidan. Berätta lite kort om dig själv, vad som har väckt ditt intresse och om du har någon tidigare erfarenhet av skytte.
Har du frågor eller funderingar runt medlemskap eller av allmän karaktär går det också bra och skiva om det.

Vill du bli medlem får du sedan fylla i en ansökan om medlemskap i föreningen,
betala in medlemsavgift på 560kr till klubbens Plusgiro 969392-0.
Du åtar dig då också att följa klubbens stadgar.

Kurs

Kurs för pistolskyttekortet hålls efter behov. Kortet är nödvändigt för deltagande i tävlingar samt licens på eget vapen, och innehåller:

  • Säkerhet
  • Praktiska skjutövningar
  • Teori samt teoretiskt prov
  • Vapenkännedom
  • Grundläggande vapenlagar
  • Fysik och kostråd
  • Märkesskjutningar
  • Genomgång av Svenska pistolskytteförbundets samtliga skytteformer