Nybörjare?

Funderar du på att börja med pistolskytte och vill prova på?
Eller har du skjutit tidigare i en annan klubb och vill börja igen?
Tomelilla Pistolskytteklubb välkomnar nya medlemmar
och ordnar med utbildning vid behov.

För att komma och prova på pistolskytte i samband med klubbens ordinarie träningar, skicka ett mejl via kontaktsidan. Berätta lite kort om dig själv, vad som har väckt ditt intresse och om du har någon tidigare erfarenhet av skytte.
Har du frågor eller funderingar runt medlemskap eller av allmän karaktär går det också bra och skiva om det.

Vill du bli medlem ska du sedan fylla i en ansökan om medlemskap i föreningen och lämna den till någon ansvarig på klubben. Du kommer då att få information om hur du ska betala in medlemsavgiften. Denna är högre första året och inkluderar utbildning i Pistolskyttekortet och lån av klubbvapen.
Ansökan kommer därefter att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Glöm inte att bifoga ”Begäran om utdrag” från Polisen. Intyget är kostnadsfritt och kan beställas genom att blankett laddas ner från nätet på Polisens hemsida. Efter ca en vecka får du ett brev från Polisen. Brevet skall lämnas OÖPPNAT till skytteföreningen.

Viktigt
Citat fran Sv Pistolskytteforbundet:
”Inriktningen skall vara att: i första hand befrämja tävlingsverksamhet”. Således måste skytten ha ett sådant intresse för sporten att tävling prioriteras. Inkörsporten till tävling är våra interna klubbtävlingar. Därefter kan fortsättning följa med externa tävlingar. Medlemmen skall visa intresse och ha förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex medverka som tävlingsfunktionär eller hjälpa till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha ett aktivt intresse för föreningen.

Du åtar dig även att följa klubbens stadgar.

Kurs

Kurs för pistolskyttekortet hålls efter behov. Kortet är nödvändigt för deltagande i tävlingar samt licens på eget vapen, och innehåller:

  • Säkerhet
  • Praktiska skjutövningar
  • Teori samt teoretiskt prov
  • Vapenkännedom
  • Grundläggande vapenlagar
  • Fysik och kostråd
  • Märkesskjutningar
  • Genomgång av Svenska pistolskytteförbundets samtliga skytteformer