Övriga tävlingar 2021

Trippeln Klass Högre

PlaceringSkyttPrecFigDuellSumma
1Joakim Roswall272/--/118274/276666
2Marcus Litzberg261/26482/108247/261633
3Joakim Öman-/257112/--/257626
4Mattias Olsson-/249-/-172/-421
5Anders Lindborg244/--/57-/-301
6Lars-Inge Larsson-/-111/--/-111

Trippeln Klass Lägre

PlaceringSkyttPrecFigDuellSumma
1Patrik Thulin266/26785/102268/267637
2Petra Thulin231/246-/109256/254611
3Christopher Palmgren262/-74/-263/273609
4Karl-Emil Stenberg-/25196/86-/223570
5Stefan Litzberg208/230-/77-/237544
6Lars-Arne Andersson-/234-/33-/216483
7Gustav Hajnos-/201-/38-/-239
8Henrik Danielsson210/235-/--/-235
9Niklas Borgström217/--/--/-217
10Emmy Löfgren-/-46/26-/164210
11Johanna Holmqvist-/--/-190/-190
12Katarina Envall127/--/--/-127

Duellen Klass Högre

PlaceringSkytt12Summa
1Joakim Roswall274276550
2Marcus Litzberg247261508
3Joakim Öman-257257
4Mattias Olsson172-172

Duellen Klass Lägre

PlaceringSkytt12Summa
1Christopher Palmgren263273536
2Patrik Thulin268267535
3Petra Thulin254273527
4Stefan Litzberg-237237
5Karl-Emil Stenberg-223223
6Lars-Arne Andersson-216216
7Johanna Holmqvist190-190
8Emmy Löfgren-164164