Hitta till oss

Klubben har sin skjutbara i skogen bakom Tosselilla.
Kör in från väg 19 mot Tosselilla och sväng sedan höger och direkt vänster in i skogen.
Kopiera in denna kod i Google Maps: HV3X+9Q Tomelilla N