Föreningsstadgar

Stadgar för Tomelilla Pistolskytteklubb
antagna vid årsmöte 2018.

Ladda ner här.