Årsmöte

Vi kommer att ha årsmöte idag som planerat.
Med tanke på Coronaläget så kommer vi bara att hålla årsmötet
utan efterföljande mat och prisutdelning.
Detta tar vi till sommaren.